Vedtak på årsmøtet Skriv ut
onsdag 25. april 2012 19:23

Vedtak på årsmøtet 2012

- Det blir innført årsavgift på alle halvplassar, størrelse på båt skal her vera maks 16 fot.

- Bruk av Sublift og lagring av båtar på land, skal kun vera eit tilbod til dei som disponerer båtplass i hamna.

Meldingar frå styret:

- All lagring av båtar( både store og små), hengarar og utstyr skal avtalast med hamneleiar
eller hans representant. Lagring skal skje på tilvist plass, og merkast med båtplassnr., namn og tlf. nr.

- Erfaring med auka risiko for uhell ved bruk av sublift til store båtar, medføre at
storleiken  på båtar her blir avgrensa til maks. 39 fot