Sublift Skriv ut
onsdag 13. juni 2018 14:45

RBL-Logo

 

Rommetveit Båtlag 2018

 

 

Prisar ved bruk av Sublift: (rev. April 2014)

 

Land eller sjøsetjing:

Båt opp til 24`                 ……………………………   kr   250,-

Båt frå 25`til og med 30` ……………………………  kr   325,-

Båt frå 31`til og med 35` ……………………………  kr   400,-

Båt frå 36`til og med 40` ……………………………  kr   450,-

Båtar over 40`                 ……………………………  kr 1000,-

 

Opptak eller uttak kan betalast med VIPPS til Rommetveit Båtlag på 524109, mrk: «RBL båtopptak»

eller «RBL båtutsetjing». Hugs dato og namn, samt å syna kvittering på telefon til subliftførar.

 

Prisar gjeld under føresetnad av at reingjering av båt i lift vert

utført straks båten er komen på land, og vert fullført i løpet av 20 minutt.

 

Båtar som vert teken opp kun for synfaring, kan henge i Sublift i inntil 30 minutt for listepris.

 

Det vert krevd tilleggspris for «utrykking» med Sublift (typisk ved skadar, havari etc).

 

Subliftførar vurderer eventuelle tillegg til listepris i kvart enkelt høve.

 

Førar av Sublift pr 05.06.2018:

Nelly Karin Oma               mob 975 26 516       (måndagar)

Bjørn Rune Larsen           mob 906 13 009       (tysdagar)

Karsten Tyse                      mob 472 70 145       (torsdagar)

Arild Breivik                      mob 40649092

 

Opptak eller utsetjing av båt skal avtalast på telefon (ikkje SMS) med sublift-førar på førehand, dvs minst mogleg «drop in». Hugs å ha båtkrybba klar.

 

Ansvar:

Båteigar er sjølv ansvarleg for eventuelle skadar på eigen båt ved bruk av Sublift og ved lagring av båt på land.

Det er difor ein føresetnad at båteigar har naudsynt forsikring som dekker slike forhold.

 

HAMNELEIAREN